PixelFox AB (publ) har meddelat sin mentor Partner Fondkommision att man avslutar mentoravtalet.
Bolaget har som skyldighet mot Nordic Growth Market att anlita sk mentor under de 2 första åren av perioden som bolaget handlas på Nordic SME. PixelFox AB behöver inte uppfylla detta åliggande längre varvid bolaget väljer att avsluta avtalsförhållandet med Partner Fondkomission.
Mentorskapet upphör att gälla 2024-02-07
För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
PixelFox AB (publ)
ir@partytajmint.com
PixelFox AB (publ)
PixelFox AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, SaaS, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.