Stockholm 2024-04-15
 

Period Omsättning 2024 EBITDA 2024 Omsättning 2023 EBITDA 2023
Mars 8,3 MSEK 0,6 MSEK 3,7 MSEK -0,3 MSEK

Vi fortsätter att lägga stort fokus på att utveckla vår kärnverksamhet samt att addera bolag och produkter till vår portfölj. Vi tror fast på att genom kontinuerlig innovation och förvärv kan vi fortsätta leverera värdefulla lösningar till våra kunder.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
PixelFox AB (publ)
ir@wearepixelfox.com
PixelFox AB (publ)
PixelFox AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, SaaS, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.