Delårsrapport tre 2021

Partytajm International AB (publ) har släppt delårsrapport tre som finns tillgängligt som bifogat i detta pressmeddelande eller på deras hemsida.

Bästa aktieägare,

Det är med glädje jag lämnar denna första kvartalsrapport som noterat bolag då Partytajm noterades på NGM MTF 2021-11- 10, att bli noterade var en stor dag för mig och bolaget. Under de senaste månaderna har vi förberett bolaget och organisationen för noteringen och känner oss trygga med detta steg. Med stabil finansiering på plats, stark tillväxtplan för kommande år var notering rätt i tiden för Partytajm. Som investerare ska men se på Partytajm som en långsiktig investering, Partytajm befinner i en bransch med tillväxt och stora möjligheter. 

Nu börjar som sagt resan och det långsiktiga arbetet, att bli noterad är starten, inte slutet på en resa, och vi har en tydlig plan för att under kommande år skapa tillväxt men kontrollerat resultat och tillväxten kan vara organisk eller via förvärv. Det ska dock belysas att vi är trygga med vår befintliga verksamhet och dess tillväxt, vid framtida förvärv ska objekten passa såväl verksamhetsmässigt som organisationsmässigt. Under 2021 tog Partytajm ett stort steg, ägandet bredades och organisationen stärktes med styrelse och VD och resultatet för 2021 kommer planenligt vara negativt, resultatet för 2021 belastas av kostnader för notering, finansiering och strukturkostnader vid skapandet av den nya koncernen. För 2022 är målet att omsätta 24 MSEK med positivt EBITDA. 

Under kvartalet har bolaget tagit stora steg och försäljningen har utvecklats positivt. Bolaget omsatte under kvartal tre 3,1 MSEK med ett justerat-EBITDA resultat på -0,3 MSEK. Resultat belastas av engångskostnader om ca 2,4 MSEK. Eget kapital uppgick vid utgången av perioden till 18,7 MSEK.

Nu påbörjas den långsiktiga tillväxtresan för Partytajm, som nyblivet noterat bolag och med stabil finansiering i ryggen börjar det roliga och arbetet under våra tre värdegrunder: långsiktighet, tillväxt och kontrollerat resultat.

Med det sagt önskar vi såväl nya som befintliga investerare välkomna till vårt Party! 

//
Mathias Palmqvist
VD, Partytajm International AB (Publ)

ir(at)partytajm.se

Om Partytajm

Partytajm bedriver sin handelsverksamhet digitalt via bolagets webbplats www.partytajm.se. Bolaget är primärt verksamt på den svenska marknaden och förser kunder med partyartiklar och dekorationer till olika högtider som bröllop, kalas, dop och andra högtider samt prisvärd väggkonst.

För mer information, se Partytajm's hemsida www.partytajm.se.

Mentor

Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.

Denna information är sådan information som Partytajm International AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2021.