Stockholm 2024-01-04
December månads preliminära omsättning rapporteras vara cirka 3,8 miljoner SEK, jämfört med 4,5 miljoner SEK i december 2022. Det är viktigt att framhålla att bolagets kärnverksamhet har fortsatt att utvecklas i en positiv riktning. Ledningen ser med stor förväntan fram emot vad 2024 har att erbjuda, med en stark tilltro till bolagets fortsatta framgång och utveckling.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
PixelFox AB (publ)
ir@partytajmint.com
PixelFox AB (publ)
PixelFox AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, SaaS, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.
Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.