Med hänvisning till delårsrapport 1 som publicerades den 20 maj 2022 görs en komplettering med kassaflödesanalys samt förändring av eget kapital.

Bifogat finner ni den uppdaterade rapporten.