I enlighet med utfallet av tilläggsköpeskilling för förvärvet av dotterbolaget W&IT Solutions har antalet aktier nu fastställt. Priset per aktie har beräknats genom en 30 dagars VWAP mellan den 8 februari och den 20 mars 2024 och uppgick till 0,73 SEK. Antalet nya aktier uppgick till 2 054 794 st.

Antal aktier efter emission 34 532 817 st
Aktiekapital efter emission 1 553 976,78 SEK