Bästa aktieägare,

Nu har vi avklarat årets första kvartal under vilket vi har fortsatt på den inslagna banan. Under perioden vi fortsatt fokuserat på den interna utvecklingen av bolaget som ska fortsätta ge långsiktig effekt framgent.

Organisationen har ett optimerings- tänk i allt vi gör. Vårt arbetssätt är att kontinuerligt utvärdera våra processer och rutiner med ambition att hitta mer effektiva lösningar. Detta anser vi är den bästa vägen att kunna erbjuda en så bra upplevelse för våra kunder som möjligt samt uppnå långsiktig tillväxt med lönsamhet. Detta hårda arbete har fortsatt under årets första kvartal och Bolaget omsatte under kvartalet 2.9 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -2.4 MSEK och EBITDA resultatet uppgick till ca -1.2 MSEK. Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 18.4 MSEK.

Det finns inga genvägar utan det handlar om att konstant utvärdera hur vi arbetar dagligen för att med kunskap kunna vidareutveckla vår organisation i alla led. Med en mycket kompetent och agil organisation har vi med lyckat resultat fortsatt- och accelererat detta arbete för att ge oss de bästa förutsättningarna för att uppnå våra ambitioner.

Robin Stenman, Styrelseordförande

Några ord från Partytajms nya VD:

Mitt namn är Alexander Winqvist och det är med stor entusiasm jag tar vid som ny VD på Partytajm International. Jag har en bakgrund inom företagsutveckling med tidigare erfarenhet inom e-handel samt nordisk investment banking/corporate finance. Jag ser fram emot att med min erfarenhet kunna bidraga till, samt navigera Partytajm framåt, mot nya möjligheter och ser med spänning fram emot att få fortsätta vara en del av den utvecklingsresa som Partytajm påbörjat.

Partytajm består av ett mycket kompetent team av engagerade medarbetare och vi fortsätter arbeta hårt varje dag för att kontinuerligt vidareutveckla vår organisation. Det finns ett stort driv i alla medarbetare att varje dag arbeta effektivare och smartare jämfört med gårdagen för att på så sätt bidra till organisationens utveckling. Detta ser jag som en unik tillgång som ger Bolaget bästa möjliga förutsättningar att fortsätta på den resa som vi befinner oss i. Nu fortsätter det hårda arbetet och jag ser fram emot att tillsammans med alla på Partytajm att fortsätta leverera och exekvera på vår strategi.

Alexander Winqvist, Verkställande Direktör