Stockholm - 2023-12-13
Som nyligen tillträdd VD har jag aktivt arbetat med att sätta mig in i organisationens samtliga verksamhetsområden och identifiera en strategi för att inte bara fortsätta men även utöka bolagets tillväxttakt. Bolaget har flera intressanta verksamhetsben, från SaaS-tjänster till kommersiella projekt, där samtliga ben befinner sig i tillväxt, både sett till försäljning och kännedom.
Framöver kommer bolagets fokus att ligga på att vidareutveckla och marknadsföra våra produkter och tjänster, med en ständig uppmärksamhet på marknaden för att identifiera innovativa förvärv som kan stärka verksamheten.
Bolaget engagerar sig aktivt i diskussioner om potentiella partnerskap för att utveckla och stärka bolagets förvärvsstrategi. Ett sådant partnerskap är avsett att ge oss möjligheter att aktivt utforska och integrera nya produkter och bolag från marknaden, vilket kan leda till affärsmöjligheter som stödjer vår tillväxt och breddar bolagets grund.
Jag kommer framgent kontinuerligt kommunicera koncernens arbete och åstadkommanden och ser fram emot att hålla en konsistent och transparent kommunikation med marknaden.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
PixelFox AB (publ)
ir@partytajmint.com
PixelFox AB (publ)
PixelFox AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, SaaS, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.
Observera att PixelFox AB (publ) nyligen genomgått ett namnbyte. En ny hemsida och e-postadress kommer att kommuniceras inom kort. För nuvarande information, besök vår hemsida: www.wearepixelfox.com
Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.